فروش در خاص باش مارکت

خاص باش مارکت، بازار آنلاینی ست که تمامی افراد از سراسر ایران مشتری این بازار هستند. فروشندگان در سراسر ایران نیز می‌توانند، در خاص باش مارکت غرفه ایجاد کرده و کسب‌وکار خود را رونق دهند.

چرا خاص باش مارکت

درگاه پرداخت امن

ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دردﺳﺮﻫﺎی اداری، ﺻﺎﺣﺐ درﮔﺎه اﻣﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮﯾﺪ.

ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ

ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪار، در ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺴﺐ‌وﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ.

افزایش بازدید و مشتری

هر روز بدون هیچ هزینه ای مشتریان جدید پیدا کنید

عدم نیاز به داشتن دانش فنی

برای همکاری نیاز به هیچ دانش فنی ای نیست ما تمام موارد را برای داشتن یک فروشگاه آنلاین به وسعت ایران برای شما مهیا کرده ایم

مراحل فروش در خاص باش مارکت

ﺳﻮاﻟﺎت ﻣﺘﺪاول

کارمزد خاص باش مارکت از هر تراکنش موفق ۹ درصد می‌باشد.

سفارش را تولید و بسته‌بندی کرده و از طریق پست ارسال کنید، و تمامی این مراحل را در پنل مدیریت غرفه اعلام کنید.

مشتری هنگام خرید از غرفه هزینه ارسال را نیز پرداخت می‌کند، در هنگام تسویه عین این مبلغ به غرفه‌دار تعلق می‌گیرد.

تسویه حساب دو شرط دارد: ۱- مراحل سفارش تا انتها توسط غرفه‌دار ثبت شده باشد - حتماً بارکد پستی برای سفارش درج شده باشد ۲- رضایت مشتری روی سفارش ثبت شده باشد در این صورت حداکثر 24 ساعت بعد از درخواست شما، خاص باش مارکت با شما تسویه می‌کند.

ﺑﺮای ﺷﺮوع آﻣﺎده‌اﯾﺪ؟

ﺟﺎی ﺷﻤﺎ در ﺑﯿﻦ ﻏﺮﻓﻪ‌داران ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﺮ روزی خاص باش مارکت ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ، ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻟﺎ به ﺟﻤﻊ غرفه داران ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ و ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ.

Shopping Cart